Podrška Međimurske Županije radu našeg skloništa za životinje

[PODRŠKA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE NAŠEM SKLONIŠTU ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE]
 
▶ Međimurska županija, kao jedina u Hrvatskoj, nastavlja sedmogodišnju tradiciju pružanja podrške sustavnoj skrbi za naše napuštene životinje. Danas su župan Matija Posavec i predsjednica naše udruge Aleksandra Hampamer potpisali ugovor kojim je osigurano 26.545 eura za nastavak aktivnosti vezanih uz skrb za napuštene životinje, te razvijanje svijesti u zajednici.
 

„Djelatnici i volonteri udruge odrađuju veliki posao o čemu svjedoči da su tijekom prošle godine zbrinuli 730 pasa, a trenutno ih na ovoj lokaciji više od 500. Ovdje se ne radi samo o ljubavi prema životinjama, već i odgovornosti prema zajednici, te podizanju svijesti među građanima, dakle o plemenitom i značajnom poslu u društvu. Zbog toga dajemo svesrdnu podršku programu, bez obzira što nam to nije zakonska obveza“, rekao je župan Matija Posavec.