Povedite psa u šetnju ili na izlet

Važan dio u djelovanju Skloništa je socijalizacija pasa. Socijalizacija pasa priprema psa na suživot sa udomiteljem i na život izvan Skloništa (u gradu, na selu, u urbanim središtima, gdje ima dosta ljudi, drugih pasa i sl.) Tu je od iznimne važnosti pomoć volontera i građana, koji imaju vremena i volje, preko vikenda, povesti psa u svoj dom ili na izlet.

Na taj način pas se upoznaje sa prostorom izvan Skloništa, uči nove vještine i ponašanja te postaje socijaliziran za udomljavanje.

Na izletima, mogu nastati i lijepe fotografije koje mogu istaći psa u igri i među ljudima te pomoći u procesu udomljavanja ili privremenog smještaja.

Kontakt
tel: 060 600 105, 099 4800 640
e-mail: info@prijatelji-zivotinja.org