Privremeni smještaj za pse

Privremeni smještaj za pse osigurava se kod građana od trenutka pronalaska napuštenog psa do sustavnog udomljenja ili povrata u Sklonište.

Privremeni smještaj je značajan za napuštene životinje kojima je boravak u Skloništu težak ili rizičan. To se posebice odnosi na male štence do dva mjeseca starosti, kujice u visokom stadiju trudnoće, stare pse (pogotovo zimi) te ranjene i bolesne pse.

Privremeni smještaj osigurava čuvanje psa prema dogovoru, bez naknade. Sve troškove privremenog smještaja podmiruje Sklonište (hrana, veterinarske troškove i dr.). O usluzi privremenom smještaju potpisuje se ugovor koji sklapa Sklonište i privremeni udomitelj. Psi se udomljavaju preko sustava Skloništa, a privremeni udomitelj , ukoliko želi i ostvaruje uvijete može postati i stalni udomitelj potpisom novog ugovora o stalnom udomljenju.