S.N.A.G.A. (Samopouzdanje, Nesebičnost, Aktivizam, Govor istine, Asistencija) ŽIVOTA

Inovativna metodologija

Inovativna metodologija projekta S.N.A.G.A. ŽIVOTA usmjerena je osnaživanju i resocijalizaciji počinitelja kaznenih djela koji su odslužili svoje kazneno pravne sankcije, kroz sintezu četiri glavne metodološke cjeline 21-dnevne modularne edukacije.

LOGOTERAPIJA

Logoterapija je psihološka škola koja naučava kako u životu postoji objektivni i opći smisao koji vraća ljudima vjeru u život i budi savjest na odgovornost. Ona se bavi "smislom /svijesšću postojanja" i tehnikom pronalaženja toga smisla, a teoriju je njezin osnivač dr. Viktor Frankl sažeo u tri pojma: slobodna volja, volja za smislom i smisao života. Čovjek je kovač svoje sreće i sposoban je otkrivati vrijednosti života, u čemu ga vodi savjest, koja je njegov "glavni organ smisla". Jedan od primarnih pojmova logoterapije je “egzistencijalni vakuum”. Stvorivši svoju osobnu verziju prirode, kulturu i civilizaciju i utrvši put odvojenoj evoluciji, čovjek je izgubio neke instinkte i temeljne nagone te dobio vrlo lomljivu i nesigurnu mogućnost odabira. Franklova jedinstvena škola lječenja smislom hrabri i tješi, ujedno odbacujući iluzije i ne uljepšavajući stvarnost. Poštujući i pozivajući na priznavanje neumitnosti prolaznosti života, logoterapija nije pesimistični već čist aktivistički sustav potpore i osnaživanje svakog pojedinca koji želi naći smisao svog postojanja.

OUTWARD MOUND METODOLOGIJA ISKUSTVENOG UČENJA U PRIRODI

Hrvatska škola Outward Bound nevladina je organizacija koja provodi licencirane programe iskustvenog učenja u prirodi prema metodologiji koja globalno egzistira preko 75 godina. Programi temeljeni na doživljajnoj pedagogiji izazovnim aktivnostima u prirodi, poput planinarenja i navigacije uz pomoć karte i kompasa, penjanja na stijenu, špiljarenja, kajakarenja i spavanja pod vedrim nebom, polaznike izvlače iz zone komfora i potiču ih da pomaknu svoje unutarnje granice i otkriju osobne potencijale. Na taj se način direktno razvijaju vrijednosne vještine poput samopouzdanja i samopoštovanja, inicijative, sposobnosti učinkovitog timskog rada, rješavanja problema, ustrajnosti i prilagodljivosti... Outward Bound kontinuirano razvija sustav svojih izvaninstitucionalnih socijalnih usluga te širi dostupnost suvremenih programa rada s ranjivim skupinama, uz provedbu programa koji pružaju cjeloživotno učenje, stjecanje vještina, za samostalni života nakon boravka u domu socijalne skrbi, zatvoru i sl.

TERAPIJSKI RAD S PSIMA (SOCIJALIZACIJA + UDOMLJAVANJE)

Terapijski rad sa psima pruža značajna iskustva počiniteljima kaznenih djela tijekom kojih se usvajaju mnoge životne lekcije. Pozitivno djelovanje životinja na bivše počinitelje kaznenih djela ne može proći neprimjetno. Prema Deborah Wells, koja je 2006. godine na Sveučilištu Queens u Belfastu stekla doktorat o dobrobiti primjene pasa u različitim okruženjima, prednosti koje dolaze s njihovim sposobnostima u obuci i zaštiti koristan je u mnogim institucionalnim okruženjima. Uvažavajući bolničke protokole te sustav rada u domovima i zatvorima, za sve postoje pogodnosti, sugerira Wells. Iako su neki pravosudni sustavi neskloni zamisli da psi ulaze u stroge zatvorske sustave, Wells tvrdi da su prednosti izuzetne i da će se sve više terapijski rad s psima integrirati u zatvorima: "Slično za one koji žive u drugim ustanovama, zatvorenici mogu patiti od osamljenosti i niske razine samopoštovanja". Programi za terapijski rad s psima pruža odgovarajuću alternativu lijekovima, jer pomaže u socijalizaciji bivših zatvorenika, podiže njihovo samopoštovanje i pruža im osjećaj životne odgovornosti.

U postpenalnom prihvatu počinitelja kaznenih djela kroz stručno vodstvo i terapijski rad s psima iz azila, ostvaruje se socijalizacija pasa (štićenika) i socijalizacija korisnika edukacije koje rade s njima.

INKLUZIVNO VOLONTERSTVO

Inkluzivno volontiranje naslanja se na koncept socijalne inkluzije koji podrazumijeva proces uključivanja osoba iz društvenih osjetljivih skupina u riziku od socijalne isključenosti u aktivno i ravnopravno sudjelovanje u društvenom, kulturnom, gospodarskom i pravno-političkom životu. Socijalna inkluzija obuhvaća i dostizanje životnog standarda koje je prihvatljivo u pojedinom društvu u kojem ove osobe žive. Jedno od temeljnih ljudskih prava i sloboda upravo je i volontiranje, a inkluzivno volonterstvo omogućuje i participaciju socijalno osjetljivih skupina građana u društvo kroz razvoj raznih inkluzivnih volonterskih programa.

  S.N.A.G.A. ŽIVOTA – INOVATIVNA METODOLOGIJA_ SINTEZA I SINERGIJA ČETIRI METODOLOŠKA PRISTUPA

Stručna savjetovanja
  

Na završetku svake od tri 21-dnevne modularne edukacije od po osam polaznika, omogućuje im se  profesionalna orijentacija i savjetovanja za potporu zapošljavanja. Kroz savjetodavni centar bivšim počiniteljima kaznenih djela omogućit će se potpora pri poslovno savjetovanje kroz grupni i individualni rad, poticanje osobnog razvoja, potpora na novom radnom mjestu. Cilj je osnažiti kapacitet dionika za tržišta rada i provedbu aktivnih mjera zapošljavanja.