O skloništu

Sklonište za životinje “PRIJATELJI” djeluje od 2001. godine sa svrhom zaštite, zbrinjavanja i udomljavanja napuštenih životinja na području cijele Međimurske županije. Želja nam je da potaknemo ljude da razmišljaju o svom odnosu prema životinjama i da se pridruže ispunjenju naših ciljeva!


Radno Vrijeme
Radni dan i subota 7:00 – 19:00
Nedjelja 11:00 – 16:00
Za posjetitelje
Radni dan 9:00 – 14:00
Subota 09:00 – 13:00 i prema dogovoru
 060 600 105

Naše sklonište
Naša misija

Naša je misija edukacija građana o pravima životinja.

Svaka životinja ima pravo na život, ali postoje građani s nedostakom moralne zrelosti koji ta prava ne žele znati, potom i poštovati. Naša se udruga uhvatila u koštac s postojećim problemima odnosa prema životinjama. ZEU Prijatelji životinja i prirode te naše Sklonište za životinje Prijatelji svojim aktivnim djelovanjem promiču prava životinja, potiču njihovu zaštitu i skrb te odgovorno zbrinjavaju veliki broj napuštenih pasa.
Rezultati rada udruge

  • Grad Čakovec odobrio je udruzi dugotrajnu koncesiju gradskog zemljišta za podizanje i rad Sloništa za životinje
  • Podigli smo i kontinuirano unapređujemo rad i uvjete zbrinjavanja životinja u Skloništu za životinje Prijatelji
  • Postali smo registrirano sklonište za životinje za Međimursku županiju
  • provodimo akcije “Prijatelji poklanjaju” putem medija i štandova
  • Kvalitetno surađujemo s mnogim udrugama za zaštitu životinja u zemlji i inozemstvu
  • Kvalitetno provodimo akcije 'Prijatelji poklanjaju' putem medija i promo štandova
  • Organiziramo edukacijske radionice za djecu i mlade
  • Kvalitetno realiziramo programe i projekte za socijalno osjetljive skupine građana
  • U sklopu EU projekta S.N.A.G.A. ŽIVOTA izgrađen je novi Edukacijski centar udruge
7000

Udomljenih pasa

19

godina rada