S.N.A.G.A. (Samopouzdanje, Nesebičnost, Aktivizam, Govor istine, Asistencija) ŽIVOTA

Opis projekta

S.N.A.G.A. ŽIVOTA – inovativna metodologija koja osnažuje vrijednosti življenja na slobodi

Počinitelji kaznenih djela nakon izvršenja svojih kaznenopravnih sankcija nastoje postati ravnopravni članovi zajednice, u čemu im je jedan od najvažnijih ciljeva ostvarivanje prihvaćenosti od obitelji te zaposlenje s kojim bi osigurali svoj samostojan i samostalan život. Novi korak u slobodu izazovan je kako za njih, tako i za zajednicu u koju se vraćaju. Nerijetko se susreću sa socijalnom isključenošću, što dodatno umanjuje njihov osjećaj vrijednosti i samopouzdanja. Stvarnost iskazuje da se te osobe često ne mogu nositi s novim izazovom na slobodi bez preliminarnog procesa osobne resocijalizacije. Nedovoljna učinkovitost zajednice u njihovom prihvatu i reintegraciji, lako (p)ostane začarani krug njihova povrata u kriminalno okruženje.

U Hrvatskoj počinitelji kaznenih djela izdržavaju svoje kazne u zatvorima i kaznionicama, a dio kazne, kao što je rad za opće dobro i uvjetna osuda, izvršavaju na slobodi i u to su vrijeme uključeni u probaciju. Probacija je uvjetovana i nadzirana sloboda, a za svakog osuđenika individualizirani program izrađuje, a zatim njegovu provedbu i nadzire nadležni probacijski ured. Udruga ZEU Prijatelji životinja i prirode iz Čakovca vodi najveće sklonište za napuštene životinje u Republici Hrvatskoj, a od 2012. godine i sama sudjeluje u resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u suradnji s Probacijskim uredom Varaždin te je na izvršavanje rada za opće dobro do sada primila tridesetak osuđenika.

Osnaživanje samopouzdanja, samopoštovanja, osjećaja pripadnosti uz razvijanje socijalno-poduzetničkih inicijativa značajno pomaže počiniteljima kaznenih djela nakon izvršavanja njihovih kaznenopravnih sankcija. Stvaranje preduvjeta za njihov samopouzdan i odgovoran povratak u društvenu zajednicu krajnji je cilj novog projekta S.N.A.G.A. ŽIVOTA, kojeg sufinancira Europski socijalni fond u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 -2020; a vodi udruga ZEU Prijatelji životinja i prirode s partnerima: Hrvatskom školom Outward Bound, Centrom za rehabilitaciju Silver te Međimurskom županijom. U naredne dvije godine oni će provoditi set projektnih aktivnosti. U ostvarenju navedenog cilja, poslužit će im inovativna metodologija, građena sintezom inozemnih stručno potvrđenih metodoloških pristupa koji već iskazali svoju uspješnost.

Ovaj projekt realizirat će se na prostoru Međimurske i Varaždinske županije s ciljem da se nakon ostvarenih rezultata i evaluacije, njegova primjena integrira u mogući redovan postpenalni sustav resocijalizacije navedene skupine korisnika. Navedeni projekt i njegova inovativna metodologija uskoro će biti predstavljeni hrvatskim građanima i stručnoj javnosti.

Cilj projekta:
Cilj projekta S.N.A.G.A. ŽIVOTA je uspostaviti održivi, inkluzivni model za uspješnu integraciju 16 do 24 počinitelja kaznenih djela (18 – 45 godina starosti) koji su odslužili svoje kaznenopravne sankcije s područja Međimurske i Varaždinske županije, u svoje lokalne zajednice, a koji će se realizirati kroz mulidisciplinarni pristup i aktivnu suradnju javnog i civilnog sektora

Projektni ishodi:

 • Broj lokalnih OCD-ova u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada / 2-5
 • Broj educiranih zaposlenika OCD-ova u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada / 10-12
 • Broj počinitelja kaznenih djela koji sudjeluju u projektnim aktivnostima / 24
 • Broj volontera uključenih u projektne aktivnosti / 24

PP prezentacija projekta:
S.N.A.G.A. ŽIVOTA PP - prezentacija projekta

Ukupna vrijednost projekta: 1.173.440,27 kn

Vrijeme provedbe projekta: 24 mjeseca (srpanj 2019. – srpanj 2021.)

Mjesta provedbe projekta:

 • Čakovec, Zagreb, Velebit
 • Edukacijski centar ZEU Prijatelji

Partneri na projektu:

 • Hrvatska škola Outward Bound, Zagreb
 • Centar za rehabilitaciju Silver, Zagreb
 • Međimurska županija, Čakovec

Stručna suradnja:

 • Probacijski ured, Varaždin
 • Siniša Česi, Obiteljski centar Varaždin
 • HZZ RU Varaždin i HZZ PU Čakovec

Studijsko putovanje (Finska, Helsinki)

Najuspješniji penalni, postpenalni i probacijski sustav u svijetu ostvaruje Finska. Počinitelje kaznenih djela od samog dolaska na odsluženje svojih kaznenopravnih sankcija počinje se pripremati za život s vrijednostima odgovornosti, etike i samopouzdanja. Na samom ulasku na odsluženje, počinitelji dobivaju svoje radno mjesto, potiče ih se na kvalitetan odnos sa svojim obiteljima, uključeni su u mnoge proaktivne programe i terapije, a sve s ciljem jačanja njihove motivacije za promjenu dotadašnjeg neprimjerenog načina življenja. S tim procesima, postotak ponavljanja kaznenih djela u Finskoj iznosi tek dvadesetak posto. Na drugom kraju svijeta, u SAD-u, tijekom izdržavanja kazne dio zatvorenika prolazi kroz vođene programe socijalizacije pasa iz skloništa za napuštene životinje, koji dokazano počiniteljima kaznenih djela pomažu u izgradnji samopouzdanja te boljim socijalnim vještinama prije njihova izlaska na slobodu.

Studijsko putovanje pet naših projektnih članica i članova u Finsku realizirano je u siječnju 2020. u organizaciji finske Zaklade KRITS.

Prilažemo izvješće i prezentacije sa putovanja.