Život je život – bilo mačji, pseći ili ljudski. Nema razlike između mačke i čovjeka. Zamisao razlike je ljudska zamisao u ime vlastite koristi.
Sri Aurobindo (pjesnik i filozof)