Project Description

Wolfi je lutao selom danima. Ljudi su ga tjerali, a ostali seoski psi su ga napadali. Tako je dobio i ranu ispod oka te izgrižene noge. Na sreću našli su se dobri ljudi koji su ga sklonili s ulice i tako je stigao u naše sklonište. Wolfi je rođen negdje u studenom 2013. godine, mirne je i pomalo plahe naravi, slaže se s drugim psima, obožava ljude, naučen je na život u kući i jako se lako adaptira na novu obitelj. Srednjeg je rasta i visine 44 cm.

KUMA: Melina Gruhnow, Njemačka, 2019.
KUMA: anonimna donatorica, Zagreb, 2019.