Project Description

Taiga Ženka, rođena u srpnju 2016., visoka oko 55cm.

Postani kum/kuma Taigi