Project Description

Sidka nas, svojim prošaranim višebojnim krznom, podsjeća na jesen. Ona je velika cura od 50cm, na visokim nogama. Rođena je u ožujku 2018. i prava je dama, mirna i poslušna..

KUMA: Korana P., Matulji, 2019.