Project Description

Sidka Ženka, rođena u ožujku 2018., visoka oko 50cm.

KUMA: Korana P., Matulji, 2019.