Project Description

Pia Ženka, visoka oko 50 cm.

KUMA: anonimna donatorica, Zagreb, 2019.