Project Description

Peggy Ženka, rođena u prosincu 2015., visoka oko 50-55cm.

KUMA: anonimna donatorica, Gračišće, 2020.