Project Description

Otta Ženka, visoka oko 30 cm.

KUM: Samuel Š., 2019.