Project Description

Walter Mužjak u tipu am. staforda, rođen u veljači 2017., visok 58cm. Prilično miran, nježan i dobar. Stalno pruža šapu kroz rešetke svog dvorišta kad prolazimo i poziva nas da ga pomazimo..

KUM: Ldislav L., Zagreb, 2020.