Project Description

Meggi je sa sekom ostavljena kraj kapelice na raskršću obližnjeg sela. Ljudi su postali sve inovativniji u načinima i mjestima ostavljanja neželjenih pasa. Kad su stigle u sklonište, brzo su se prilagodile i privikle te sprijateljile s ostalim štencima u njihovom dvorištu. Crne su nepopularne boje pa se nadamo da će se udomiti sad dok su još slatke i mlade. Obje će biti srednjeg rasta, a rođene su u listopadu 2016. godine.

KUMA: anonimna donatorica, Sveta Marija, 2018.