Project Description

Marie Ženka, rođena u siječnju 2015., visoka oko 50cm.

KUMA: anonimna donatorica, Zagreb, 2019.