Project Description

Lida Ženka, visoka oko 50 cm, rođena u lipnju 2007.

KUMA: Franka K., Velika Gorica, 2019.