Project Description

Kira Ženka, rođena u srpnju 2014., visoka 45 cm.

KUMA: Monika H., Čakovec, 2019.