Project Description

Kessy (Ž) i Cinderella (Ž) su nađene na poljskom putu nadomak groblja. Cinderella u strašnom stanju, a Kessy malo bolje. Odmah su primile sve potrebne terapije i zaštitna cijepljenja. Bit će srednjeg do većeg rasta, a rođene su sredinom siječnja 2015. godine.

KUMA: Milena Meier, 2018.