Project Description

Kalos Mužjak, rođen u lipnju 2017., visok oko 50-55cm.

KUMA: anonimna donatorica, Prelog, 2019.