Project Description

Jana Ženka, rođena srpnju 2008., visoka oko 40-45cm.

KUMA: Tamara U., Čakovec, 2019.
KUMA: anonimna donatorica, Split, 2019.