Project Description

Gala Ovo je naša trobojnica Gala. Mogu vam je opisati samo jednom riječju, a ta je “umjerena”.
Znači ona vam je taman! Niti preaktivna, niti prepasivna, onak sve kod nje je nekak taman 🙂 Čak i veličina 🙂
Baš jedna draga kujica.
Možete je lijepo vidjeti i na videu ako vam fotkice nisu dovoljna..
Rođena je u siječnju 2018.

Postani kum/kuma Gali