Project Description

Frankie Mužjak u tipu labradora, rođen u prosincu 2016., visok oko 50cm.

KUMA: Dijana K., Zagreb, 2020.