Project Description

Emma Ženka, rođena u svibnju 2018., visoka oko 40cm. Sestre su joj Chasca i Sina.

<i class=”fa fa-paw fa-lg”></i> KUMA: Dušica Ž., Čakovec, 2019.