Project Description

Coffee Ženka u tipu boxera, rođena u prosincu 2015., visoka oko 50cm.

Postani kum/kuma Coffee