Veličina i moralni napredak nekog naroda moći će se mjeriti po tome kako postupa sa životinjama.
Mahatma Ghandi (državnik i filozof)