Doći će vrijeme kada će ljudi na ubijanje životinja gledati jednako kao i na ubijanje ljudi.
Leonardo da Vinci (umjetnik i znanstvenik)