Dona 2016-10-17T10:25:19+00:00

Project Description

Dona je mješanka labradora i dalmatinke. Crne je boje s bijelim trbuhom i crno točkastim šapama. Izuzetno je dobre naravi i u svojem dvorištu u azilu, kao mama, čuva ostale pse. Svi kod nje traže utjehu, spavaju u njezinoj kućici i guraju se k njoj kad su u strahu. Dona je rođena 21.04.2008., visoka je 55 cm i čip broj je 90033.

KUMA: Mirjana Balog, Donja Dubrava, 2017.